Reverse engineering

Reverse engineering van technische installaties en producten

Bunt Engineering is gespecialiseerd in ‘reverse engineering’ van technische installaties en producten. We doen dit door het opnemen, inmeten en doorrekenen van complete en complexe techniekruimtes en technische installaties. Deze gegevens verwerken we in tekeningen (3D modellen, plattegronden, aanzichten) en principeschema’s. Op basis daarvan adviseren we de opdrachtgever over verbetering(en) van de installatie. Vaak levert dit aanzienlijke kostenbesparingen op.

Bunt Engineering zet op basis van ‘reverse engineering’ ook bestaande objecten of prototypes om in 3D CAD modellen. ‘Reverse engineering’ voeren we zowel in eigen beheer uit als in samenwerking met partners.